|| श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र ||

Posted by admin 29/02/2016 0 Comment(s) Astrology,Mantras,

|| श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र ||

 

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय|

नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे "न" काराय नमः शिवायः॥

 

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय|

मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे "म" काराय नमः शिवायः॥

 

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय|

श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै "शि" काराय नमः शिवायः॥

 

वषिष्ठ कुभोदव गौतमाय मुनींद्र देवार्चित शेखराय|

चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै "व" काराय नमः शिवायः॥

 

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय|

दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै "य" काराय नमः शिवायः॥

 

पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिव सन्निधौ|

शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते॥

Leave a Comment